Testin İsmi: Albumin

Normal Aralık: 3.5-5.5 g/dL

Azaldığı Durumlar:

İnterferanslar: Lipemi, Hemoliz.

Ek Bilgi:

ANASAYFA